Opleiding BHV Spoedeisende Eerste Hulp inclusief AED bediener Module

Doel: 
Op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens met plotseling optredende stoornis in zijn gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte of hartstilstand in afwachting op gespecialiseerde hulp.
  • De opleiding omvat 8 lesuren.
  • De theorie- en praktijklessen elementaire eerste hulp bij bedrijfsongevallenen/of hartstilstand worden door de docent verzorgd en gecoördineerd.
  • Iedere deelnemer krijgt een opleidingsboek.
Inhoud: 

Spoedeisende Eerste Hulp SEH

Ademstilstand - reanimeren - gebruik AED - Automatische Externe Defibrillator
Bewustzijnsstornissen
Ernstige Bloedingen
Brandwonden
Botbreuken- Ontwrichting - Kneuzing

Veel voorkomende letsels.

 

Examen: 

De opleiding wordt afgesloten met een examen.
Na het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de deelnemer het Certificaat Spoedeisende Eerste Hulp en pasje.

Het diploma is 1 jaar geldig

BHV-diploma.

De cursisten, die een diploma BHV of een herhalingscertificaat Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming (deze combinatie)ontvangen, krijgen een BHV legitimatiebewijs (pasje) met afgiftedatum.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een diploma, Certificaat Spoedeisende Eerste Hulp. Het diploma is 1 jaar geldig.
Vervolgopleiding: 

Het  Arbo-besluit beschrijft art. 2.22 de noodzaak van bijscholingsoefeningen.
Om het Certificaat Eerste Hulp geldig te houden dienen jaarlijks tenminste één dagdeel vervolglessen te worden gevolgd, in het voor- of  najaar om de vaardigheden voldoende op peil te houden.

Kosten: 
1 lesdag € 145,00 per persoon, incl. lesmateriaal, lunch en examen.

Aanmelden

 
1 Contactpersoon 2 Cursisten