Opleiding BHV voor leerkrachten

Doel: 
De nodige eerste Hulp verlenen en het voorkomen/beperken van ongevallen. Brandbestrijding: Ontruimen, vluchtroutes, brandmeldinstallatie en communicatie.

Controles, stabiele zijligging, verbandtechnieken;
reanimatie: theorie en praktijk;
kinderongevallen: tand door de lip. knikker, kraal in oor of neus;

Ontruimen: vluchtroutes, platteronden;

blussen: theorie en praktijkkleine blusmiddelen.

Inhoud: 

Verergering van letsel voorkomen.

Resultaat: 

Na het volgen van de cursus BHV op school bent u in staat gevaarlijke sitaties voor te zijn en in te grijpen in situatie die er om vragen. 

Preventie, vluchtwegen vrijhouden en de Eerste Hulp verlenen.

Locatie: 
Op school
Examen: 

Examen, praktijk en schriftelijk.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een certificaat en pasje.
Vervolgopleiding: 

Minstens jaarlijks opfriscursus BHV om competent te blijven.

Aanmelden

 
1 Contactpersoon 2 Cursisten