Opleiding Brandbestrijding en ontruiming

Doel: 
Op verantwoorde wijze een beginnende brand te beperken en te bestrijden. Het alarmeren van en samenwerken met professionele hulpverleners. Omgaan met blusmiddelen. Ontruiming. Communicatiemiddelen.

De opleiding omvat 8 lesuren en wordt in Oosthuizen gegeven.
De theorie- en praktijklessen bestaan uit het (her)kennen van de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen

Inhoud: 

Kennis van:

  • Veiligheidsvoorzieningen
  • Melden van incidenten
  • de ontwikkeling van de brand
  • het begeleiden van de ontruiming
  • de vluchtroutes en het gebruik daarvan
  • de afgebakende rol binnen het taakgebied “ontruiming”
  • het hanteren van communicatiemiddelen en weten welke
  • informatie relevant is voor andere diensten.
Resultaat: 

Na voldoende resultaat het diploma Brandbestrijding.

 

Examen: 

De opleiding wordt afgesloten met een examen.
Na het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de deelnemer het Certificaat Brandbestrijding en ontruiming.
Het diploma is 1 jaar geldig.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een certificaat, “ Certificaat Brandbestrijding en ontruiming”.
Vervolgopleiding: 

Het Arbo-besluit art 2.22 beschrijft de noodzaak van oefeningen. 
Om het Certificaat Brandbestrijding en ontruiming geldig te houden moet jaarlijks tenminste één dagdeel vervolglessen worden gevolgd.

De cursisten, die een diploma BHV Spoedeisende Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming ontvangen, krijgen een BHV legitimatiebewijs (pasje) met naam, geboortedatum en afgiftedatum

Kosten: 
€ 195,00 per persoon, inclusief lunch, lesmateriaal en examengeld.

Aanmelden

 
1 Contactpersoon 2 Cursisten