Opleiding Hoofd BHV / Arbo-coördinator

Doel: 
De hoofdtaak van de coördinator/hoofd bedrijfshulpverlening is het uitvoeren van het Arbo-beleid. Hiervoor moet hij/zij het beleid (kunnen) vertalen in concrete maatregelen.

De opleiding omvat totaal 3 dagen.

Na twee dagen moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd aan een examencommissie en wordt het schriftelijke examen afgelegd. Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van 60 tot 80 uur.

Iedere deelnemer krijgt een handboek als handleiding voor de opleiding.

Locatie: 
Middenbeemster
Examen: 

Het examen coördinator/hoofd BHV staat onder auspiciën van het Nederlands Instituut BedrijfsHulpVerlening (NIBHV) en bestaat uit een theoretisch deel met open vragen.
Het stappenplan (projectopdracht) moet de deelnemer verdedigen voor de examencommissie van het NIBHV.

Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de kandidaat een diploma. De deelnemers moeten in het bezit zijn van en geldig BHV diploma.

Vervolgopleiding: 

Herhalingsdag Hoofden  BHV

Om het hoofd BHV diploma geldig te houden is de mogelijkheid om regelmatig deel te nemen aan een herhalingsdag. 
Deze dag bestaat voor het grootste deel uit praktijkoefeningen, afgewisseld met actuele informatie over de bedrijfshulpverlening

Kosten: 
Individueel € 1095,00 per persoon inclusief lesmateriaal en examen. € 1395,00 per persoon, inclusief lesmateriaal en NIBHV examen.