Preventiemedewerker

Doel: 
De opleiding is bestemd voor medewerkers en ondernemers die algemene kennis willen ontwikkelen op het gebied van arbeidsomstandigheden. De hoofdtaak van de preventiemedewerker is het uitvoeren van het Arbo-beleid afgestemd op de aard en risico’s van het bedrijf zoals vernoemd in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hiervoor moet hij/zij het beleid (kunnen) vertalen in concrete maatregelen. In de cursus wordt er vanuit gegaan dat de deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden. - Aanspreekpunt zijn voor overheidsdiensten zoals Arbeidsinspectie en Arbo-dienst - Registreren en onderzoeken arbeidsongevallen Arbo-wetgeving - eenvoudige oplossingen en adviezen geven over preventie - Het uitvoeren van een eenvoudige RI&E - voorlichting geven over VGW - toezicht houden over PBM. •

Adviseren aan- en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de belanghebbende medewerkers, voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.

Omvat 8 lesuren voor hen die algemene basiskennis hebben omtrent de ARBO-wetgeving en zij de nodige kennis hebben van de ARBO-wet.

 

Inhoud: 

o.a. 

  • Arbeidsrisico’s in de organisatie
  • Arbo-wetgeving
  • Werkplekinrichting
  • Algemene basiskennis RI&E
  • Veiligheid, gezondheid en Welzijn –VGW-
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Verzuimbegeleiding
Resultaat: 

U functioneert als vraagbaak op arbogebied.
U onderhoudt de contacten met de Inspectie SZW.
U noteert en onderzoekt de gemelde ongevallen. 
Dit is slechts een greep uit uw taken als preventiemedewerker.
 

Locatie: 
Oosthuizen
In overleg
Examen: 

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Na het met goed gevolg afleggen van de kennistest krijgt de deelnemer het landelijk geregistreerde certificaat van het NIBHV.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een certificaat, “<NIBHV>”.
Vervolgopleiding: 

Om als preventiemedewerker up-to-date te blijven is het belangrijk de recente wijzigingen in de Arbo-wet te volgen.

Kosten: 
1 lesdag (2 dagdelen) € 225,00 per persoon, incl. lesmateriaal, lunch en examen.

Aanmelden

 
1 Contactpersoon 2 Cursisten