Reanimatie met AED opleiding

Doel: 
Het overdragen van kennis en vaardigheden op deelnemers, waardoor deze in staat zijn om op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens met plotseling optredende stoornis in zijn gezondheidstoestand als gevolg van een hartritmestoring.

Omvat tenminste één dagdeel, welke afwisselend op de theorie en praktijk zijn gericht.
Iedere cursist krijgt een opleidingsboek.

Inhoud: 

Bewustzijnsstoornissen herkennen.
Stabiele zijligging.
Reanimeren.
Gebruik AED - Automatische Externe Defibrillator.

 

Resultaat: 

Competentie van het reanimeren.

Registratie bij de Nederlandse Hartstichting, ivm registratie als Burgerhulpverlener.

Examen: 

Het examen wordt afgenomen door een docent die door "de Nederlandse Reanimatie Raad, NRR, is erkend.
Na het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de deelnemer het certificaat. Tevens registratie in de database van de Nederlandse Reanimatie Raad.
Het diploma is één jaar geldig.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een certificaat, “<NRRt>”.
Vervolgopleiding: 

Om het AED certificaat met reanimatie geldig te houden moet jaarlijks tenminste één dagdeel bijscholing worden gevolgd.

Kosten: 
Individueel: € 81,50 per persoon, incl. lesmateriaal en examen.

Aanmelden

 
1 Contactpersoon 2 Cursisten