Toolboxmeeting

Doel: 
Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen als (beroeps)ziekte van werknemers te voorkomen. Ook vanuit die invalshoek zijn werkgevers verplicht hun werknemers goede instructies te geven over veilig werken. Het doel is de werkomstandigheden te bespreken met de uitvoerende en het uitwisselen van ervaringen tussen werknemers.

Kosten

De tijdsduur van een meeting is maximaal 1 uur.
docent: € 92,50 per uur
voorbereiding: € 92,50 per uur
    
In overleg wordt een deskundige uitgenodigd voor een specifiek onderwerp.
Afhankelijk van het onderwerp wordt de prijs berekend.

 

Inhoud: 

Basisveiligheid

  • Inventarisatie van problemen of incidenten van de afgelopen tijd
  • Te maken afspraken (wie wat, hoe en wanneer)
  • Veiligheidsregels naar aanleiding van een incident
  • Toelichting op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen
  • Een goede werkhouding
  • Tillen en bukken 
  • Gehoorbescherming 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Examen: 

Geen examen
U ontvangt een verslag van de toolbox-meeting

Certificering: 
Na afloop krijgt u een bewijs van deelname.