Verbandleer en kleine ongevallen NIET spoedeisende Eerste Hulp

Doel: 
Na het volgen van de opleiding herkent de deelnemer onder andere verwondingen die zelf behandeld kunnen worden en/of door verwijzen naar de professionele hulpverlener.

Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.

  • soorten verband middelen
  • technieken van het verbinden
  • dekverbanden
  • wonddrukverbanden
  • doekverbanden
  • drukverbanden
  • kleine ongevallen

De theorie- en praktijklessen worden verzorgd door de docent EH eventueel in samenwerking met een LOTUS "slachtoffer". 
(Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers). 
Iedere deelnemer krijgt het lesboek verbandleer en kleine ongevallen.

Opleidingsduur

De opleidingsduur is tenminste 1 dagdeel.

Inhoud: 

Kleine ongevallen- oa. bloedneus, schaafwond.
Verbandleer.

Resultaat: 

Het aanleggen van een verband.

Locatie: 
Hobrede
Oosthuizen
In overleg
Examen: 

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer voldoende is.
De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een module verklaring van het Oranje Kruis.
Indien de cursist in het bezit is van een diploma “Eerste Hulp”van het Oranje Kruis, dan wordt de gevolgde module op het Eerste Hulp diploma vermeld.

Het certificaat van het Oranje Kruis heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een certificaat, “<Verbandleer>”.
Kosten: 
Individueel: €130,00 per persoon inclusief lesmateriaal en

Aanmelden

 
1 Contactpersoon 2 Cursisten