Voorlichting over de bedrijfshulpverlening

Doelgroep: 
Doel: 
Voorlichting over de BHV organisatie in uw bedrijf. Wat kunnen de medewerkers zelf doen als er een incident in het bedrijf plaatsvindt.

2 uur praktijk.
Inzicht in uw BHV-organisatie, inclusief NIBHV uitgave:
“De bedrijfshulpverlening in uw organisatie”.

Inhoud: 
  • Wettelijke verplichting,
  • de BHV en de restrisico’s vanuit uw Risico-Inventarisatie.
  • Wat doet de BHV’er?
  • Het BHV-plan
  • De opleiding en training van de BHV’ers
  • BHV-oefeningen, samenwerking met hulpdiensten.
Resultaat: 

Inzicht: in de wijze waarop uw BHV-organisatie moet zijn ingericht en vormgegeven als ook hoe op te treden als medewerker.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een certificaat, “voorlichting BHV”.