De opleiding is bestemd voor iedereen die hulp moet verlenen aan niet zelfredzame personen.