BHV opleiding voor de Gezondheidszorg

Doel: 
Na het volgen van de opleiding herkent de deelnemer onder andere verwondingen die zelf behandeld kunnen worden. Het beperken en bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming. Weten wanneer en hoe door te verwijzen naar de professionele hulpverlener.

De theorie- en praktijklessen worden verzorgd door de docent EH en verpleegkundige. De opleiding bestaat uit 2 dagdelen.

Iedere deelnemer krijgt het lesboek BHV voor de gezondheidszorg.

De theorie- en praktijklessen worden verzorgd door een brandweer docent. De opleiding bestaat uit 2 dagdelen.

 

Inhoud: 

Het accent van de opleiding is praktijk gericht:

Ø    Technieken van het verbinden met verbanden

Ø    Bewustzijnsstoornissen -Stabiele zijligging

Ø    Reanimeren en AED gebruik

Ø    Brandwonden, verwondingen

Ø    Botbreuken, ontwrichtingen, kneuzingen

Ø    Evac-chair, (escape-chair) een soort rolstoel
waarmee personen die slecht ter been zijn, snel kunnen worden verplaatst over trappen.

Andere vervoerstechnieken bij calamiteiten.

Omgaan met Blusmiddelen.

Examen: 

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer voldoende is.

De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat.

Het BHV diploma is 1 jaar geldig na afgifte.

Certificering: 
Na afloop krijgt u een certificaat, “<certificaat>”.
Vervolgopleiding: 

Het Arbo-besluit art 2.22 beschrijft de noodzaak van opfriscursussen/herhalingsoefeningen.

Jaarlijks moet tenminste één dagdeel bijscholing worden gevolgd.

Aanmelden

 
1 Contactpersoon 2 Cursisten